Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie in Veenendaal

Beweegt uw kind of jongere zich anders dan anderen? Huilt uw baby veel of beweegt het zich veel op de billen voort? Heeft uw kind moeite met gymles? Voor kinderfysiotherapie in Veenendaal komt u naar NederVeluwe. Onze kinderfysiotherapeuten letten speciaal op het bewegend functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Is dat een functioneren, zoals mag worden verwacht? Of laat het kind een motorische achterstand zien? Denk ook aan schrijfproblemen, veel vallen op het schoolplein of moeite hebben met schoolse vaardigheden.

Maak een afspraak

Hoe krijgen we als kinderfysio de hulpvraag helder?

  • Meldt u als ouder een kind aan bij de kinderfysiotherapeut, dan probeert zij zo snel mogelijk een volledig beeld te krijgen van het kind. Zij organiseert ook een intake met u.
  • Vervolgens doet de kinderfysio onderzoek bij het kind en neemt ze een aantal gestandaardiseerde tests af.
  • Op basis van dit voorwerk kan zij zeggen of er sprake is van een motorische achterstand of van een risico op een motorische achterstand, vergeleken met de leeftijdgenoten van het kind.
  • U als ouders, maar ook de leerkrachten, de huisarts en mogelijk andere betrokkenen spelen een rol bij het duidelijk krijgen van de hulpvraag.
  • De kinderfysio bespreekt haar bevindingen met u en verwerkt deze in een verslag.
  • Zij stelt samen met u als ouders – en met eventueel uw kind – een behandelplan op.

Kinderfysiotherapie: de behandeling

Gaat het om een zuigeling, dan bestaat de behandeling grotendeels uit het geven van adviezen aan u als ouders: over hoe u het kind hanteert, over de gewenste houding en over spelvormen die gunstig kunnen werken. U kunt de behandeling op deze manier combineren met de dagelijkse verzorging van uw kind.

Komt u met een peuter of een wat ouder kind bij de kinderfysiotherapeut, dan zal de behandeling bestaan uit oefentherapie met een speels karakter. Wij gebruiken daarbij speciaal voor kinderen ontwikkelde materialen die het plezier in bewegen vergroten.

Bij kinderen van 0 tot ongeveer 18 maanden of bij kinderen met een ernstige handicap vindt de behandeling thuis plaats.

Doorverwijzing

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of zijzelf de beste behandeling kan geven of dat doorverwijzen gewenst is voor uw zoon of dochter. Heeft uw kind een knieblessure opgelopen, dan ligt een verwijzing naar een sportfysiotherapeut voor de hand.

De specialisten voor kinderfysiotherapie in Veenendaal

Voor kinderfysiotherapie komt u naar NederVeluwe in Veenendaal. Annelies Broekhuis en Nienke Verschuur zijn onze gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten. Meer informatie nodig? Bel onze praktijk: 0318 – 51 03 84.

     Voor kinderfysiotherapie Veenendaal komt u naar NederVeluwe

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u kijken op www.dekinderfysiotherapeut.com en www.nvfk.nl.

Maak een afspraak