Geriatrie

Geriatriefysiotherapie, ouderdom komt met gebreken

Ouderdomsgebreken

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat zij klachten ontwikkelen of minder mobiel worden. Er kunnen belemmeringen of klachten worden ervaren in het dagelijks leven. Kortom: ouderdom komt met gebreken! Dat geldt zeker voor mensen die niet voldoende kunnen bewegen. De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen.

Specifieke kennis

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en verschillende ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig mogelijk te blijven. De fysiotherapeut kan ook gezinsleden en mantelzorgers adviseren en begeleiden. Zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Wij werken in een multidisciplinair team met ergotherapeuten, diëtiste, logopediste, praktijkondersteuners en de huisarts.

Naast de zorg voor ouderen, kunnen ook jonge mensen bij de geriatriefysiotherapeut komen met een complex gezondheidsprobleem. U kunt hierbij denken aan een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, MS en na een operatie waarvoor u moet revalideren.

Aan huis

De geriatriefysiotherapeut kan ook bij u aan huis komen als u niet naar de praktijk toe kan komen.

Deskundig geriatriefysiotherapeut

Fysiotherapie&Training NederVeluwe heeft een deskundige geriatriefysiotherapeut in huis die haar kennis voortdurend up-to-date houdt. Zij is lid van het geriatrienetwerk Gelderse Vallei en daarmee ingetekend in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (www.kngf.nl).

Specialist

Marleen Stijn is onze gespecialiseerde geriatriefysiotherapeut.

Meer informatie nodig? Bel onze praktijk: 0318-510384