Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie let op het bewegend functioneren van uw kind

Wanneer is kinderfysiotherapie nodig?

De kinderfysiotherapeuten binnen Fysiotherapie & Training NederVeluwe letten speciaal op het bewegend functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Is dat een functioneren zoals mag worden verwacht? Beweegt het kind of de jongere zich anders dan anderen? Het kan dan gaan om een zuigeling met een voorkeurshouding. Om een baby die veel huilt. Die zich veel op de billen voortbeweegt of een motorische achterstand laat zien. Maar ook om een wat ouder kind dat een vertraagde motorische ontwikkeling laat zien. Denk aan: schrijfproblemen, veel vallen op het schoolplein, moeite hebben met schoolse vaardigheden of met de gymles.

Maak een afspraak

Hoe krijgen we de hulpvraag helder?

Meldt u als ouder een kind aan bij de kinderfysiotherapeut, dan probeert deze zo snel mogelijk een volledig beeld te krijgen van het kind. Zij organiseert een intake met u. Ze doet onderzoek bij het kind en neemt een aantal gestandaardiseerde tests af. Op basis van dit voorwerk kan zij zeggen of er sprake is van een motorische achterstand of van een risico op een motorische achterstand, vergeleken met de leeftijdgenoten van het kind. U als ouders, maar ook de leerkrachten, de huisarts en mogelijk andere betrokkenen spelen een rol bij het duidelijk krijgen van de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut bespreekt haar bevindingen met u en verwerkt deze in een verslag. Zij stelt samen met u als ouders – en met eventueel uw kind – een behandelplan op.

Kinderfysiotherapie: de behandeling

Gaat het om een zuigeling, dan bestaat de behandeling grotendeels uit het geven van adviezen aan u als ouders: over hoe u het kind hanteert, over de gewenste houding en over spelvormen die gunstig kunnen werken. U kunt de behandeling op deze manier combineren met de dagelijkse verzorging van uw kind.

Komt u met een peuter of een wat ouder kind bij de kinderfysiotherapeut, dan zal de behandeling bestaan uit oefentherapie met een speels karakter. Bij Fysiotherapie & Training NederVeluwe gebruiken we daarbij speciaal voor kinderen ontwikkelde materialen die het plezier in bewegen vergroten.

Bij kinderen van 0 tot ongeveer 18 maanden of bij kinderen met een ernstige handicap vindt de behandeling bij u thuis plaats.

Doorverwijzing

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of zijzelf de beste behandeling kan geven of dat doorverwijzen gewenst is voor uw zoon of dochter. Heeft deze een knieblessure opgelopen, dan ligt een verwijzing naar een sportfysiotherapeut voor de hand.

Specialisten

Binnen Fysiotherapie & Training NederVeluwe zijn Annelies Broekhuis en Nienke Verschuur werkzaam als gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten.

Meer informatie
www.dekinderfysiotherapeut.com
www.nvfk.nl

Meer informatie nodig? Bel onze praktijk: 0318 – 51 03 84.

Maak een afspraak